Wytyczne bezpieczeństwa dotyczące nadchodzących imprez

Szanowni Widzowie,
niniejszym informujemy, że podczas przyszłych wydarzeń będą stosowane następujące podstawowe środki prewencyjne związane z sytuacją epidemiologiczną, bazujące na zaleceniach rządowych dotyczących organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych (pełna treść zaleceń jest dostępna tutaj):

  • wydłużony zostanie czas otwarcia sali przed rozpoczęciem wydarzenia (minimum 45 minut przed rozpoczęciem) – w celu zmniejszenia zagęszczenia osób w foyer,
  • zapewniony zostanie dostęp do środków dezynfekujących w różnych punktach na terenie obiektu,
  • dezynfekcja rąk będzie obowiązkowa dla widzów przed wejściem na wydarzenie,
  • wprowadzona zostanie bezdotykowa kontrola biletów,
  • obowiązkowe dla wszystkich widzów oraz pracowników obsługi mających kontakt z widzami będzie użytkowanie maseczek ochronnych (w przypadku pracowników z możliwością zamiennego korzystania z przyłbicy ochronnej); widzowie będą zobowiązani do korzystania z maseczki ochronnej podczas całego wydarzenia, co może podlegać kontroli ze strony obsługi,
  • obiekty będą intensywnie wietrzone lub wentylowanie (zależnie od możliwości technicznych) oraz obowiązkowo dezynfekowane przed wydarzeniem,
  • podczas zajmowania miejsc przed wydarzeniem i opuszczania obiektu po wydarzeniu zapewniona będzie maksymalna dostępna liczba wejść/wyjść; w niektórych sytuacjach przepływ publiczności podczas wyjścia może być kontrolowany przez obsługę obiektu,
  • ilość osób na terenie obiektu zostanie dostosowana do aktualnych na dzień imprezy wytycznych,
  • na terenie obiektu, w miejscach ogólnodostępnych, będą udostępniane (wraz z regulaminem imprezy), niniejsze wytyczne oraz dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, według niniejszego wzoru:

W celu zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa widzów, a także artystów i pracowników obsługi, wstęp na wydarzenie wiąże się z koniecznością zmierzenia temperatury oraz podpisania oświadczenia o stanie zdrowia wraz z danymi kontaktowymi. Dane kontaktowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych oraz pokrewnych, a także zostaną usunięte po upływie 25 dni od daty wydarzenia. Wzór oświadczenia wraz z informacjami o przetwarzaniu danych dostępny jest tutaj.

Większość wydarzeń, ze względu na uwarunkowania organizacyjne, sprzedawana jest z wykorzystaniem pełnego schematu sali. W przypadku utrzymywania ograniczeń dotyczących pojemności sali w dniu danego wydarzenia, może ono zostać podzielone na dwa wystawienia, odbywające się tego samego dnia. W takim wypadku widzowie zostaną z wyprzedzeniem poinformowani o zastosowanej procedurze.

Informujemy, że powyższe informacje są zgodne ze stanem prawnym na dzień 11.08.2020. Będą one modyfikowane wraz z wprowadzaniem nowych wytycznych. Aktualna wersja tych informacji będzie dostępna w miejscu wydarzenia oraz niniejszej stronie.