Wytyczne bezpieczeństwa dotyczące nadchodzących imprez

Szanowni Widzowie,
niniejszym informujemy, że podczas przyszłych wydarzeń będą stosowane następujące podstawowe środki prewencyjne związane z sytuacją epidemiologiczną, bazujące na zaleceniach rządowych dotyczących organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych (pełna treść zaleceń jest dostępna tutaj):

  • wydłużony zostanie czas otwarcia sali przed rozpoczęciem wydarzenia (minimum 45 minut przed rozpoczęciem) – w celu zmniejszenia zagęszczenia osób w foyer,
  • zapewniony zostanie dostęp do środków dezynfekujących w różnych punktach na terenie obiektu,
  • dezynfekcja rąk będzie obowiązkowa dla widzów przed wejściem na wydarzenie,
  • wprowadzona zostanie bezdotykowa kontrola biletów,
  • obowiązkowe dla wszystkich widzów oraz pracowników obsługi mających kontakt z widzami będzie użytkowanie maseczek ochronnych (w przypadku pracowników z możliwością zamiennego korzystania z przyłbicy ochronnej); widzowie będą zobowiązani do korzystania z maseczki ochronnej podczas całego wydarzenia, co może podlegać kontroli ze strony obsługi,
  • obiekty będą intensywnie wietrzone lub wentylowanie (zależnie od możliwości technicznych) oraz obowiązkowo dezynfekowane przed wydarzeniem,
  • podczas zajmowania miejsc przed wydarzeniem i opuszczania obiektu po wydarzeniu zapewniona będzie maksymalna dostępna liczba wejść/wyjść; w niektórych sytuacjach przepływ publiczności podczas wyjścia może być kontrolowany przez obsługę obiektu,
  • liczba osób na terenie obiektu zostanie dostosowana do aktualnych na dzień imprezy wytycznych.

W celu zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa widzów, a także artystów i pracowników obsługi, wstęp na wydarzenie wiąże się z koniecznością pomiaru temperatury ciała. Obsługa wydarzenia może odmówić wejścia na teren wydarzenia osobie, która nie podda się pomiarowi lub jej temperatura ciała będzie wynosić 38°C lub więcej.

Wydarzenia, ze względu na aktualne ograniczenia prawne, mogą być dostępne w sprzedaży na dwa sposoby:

– w pełnym schemacie sali – wówczas, w przypadku utrzymania ograniczeń na dzień koncertu, wydarzenie może zostać podzielone. W takim przypadku informujemy Widzów o reorganizacji wydarzenia (m.in. poprzez komunikaty na stronie internetowej oraz kontakt indywidualny) i istnieje możliwość wskazania Widzowi innego miejsca, niż określone na bilecie. W takim przypadku staramy się, by nowo wyznaczone miejsca nie były gorsze od tych, które zakupił Widz,

– w schemacie sali z wyłączonym co drugim miejscem; w takim przypadku miejsca są gwarantowane. Jednocześnie informujemy, że w przypadku zakupu miejsc na takie wydarzenie, co drugie miejsce pozostaje wolne – w przypadku zakupu kilku miejsc obok siebie (co drugie miejsce, z odstępami) nie ma ryzyka zajęcia pustych miejsc przez innych widzów.

Informujemy, że powyższe informacje są zgodne ze stanem prawnym na dzień 22.02.2021. Będą one modyfikowane wraz z wprowadzaniem nowych wytycznych. Aktualna wersja tych informacji będzie dostępna zawsze na niniejszej stronie.