fbpx

Wytyczne bezpieczeństwa dotyczące nadchodzących imprez

Szanowni Widzowie,
niniejszym informujemy, że podczas przyszłych wydarzeń będą stosowane następujące podstawowe środki prewencyjne związane z sytuacją epidemiologiczną, bazujące na zaleceniach rządowych dotyczących organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych (pełna treść zaleceń jest dostępna tutaj):

  • wydłużony zostanie czas otwarcia sali przed rozpoczęciem wydarzenia (minimum 45 minut przed rozpoczęciem) – w celu zmniejszenia zagęszczenia osób w foyer,
  • zapewniony zostanie dostęp do środków dezynfekujących w różnych punktach na terenie obiektu,
  • dezynfekcja rąk będzie obowiązkowa dla widzów przed wejściem na wydarzenie,
  • wprowadzona zostanie bezdotykowa kontrola biletów,
  • obowiązkowe dla wszystkich widzów oraz pracowników obsługi mających kontakt z widzami będzie użytkowanie maseczek ochronnych; widzowie będą zobowiązani do korzystania z maseczki ochronnej podczas całego wydarzenia, co może podlegać kontroli ze strony obsługi,
  • obiekty będą intensywnie wietrzone lub wentylowanie (zależnie od możliwości technicznych) oraz obowiązkowo dezynfekowane przed wydarzeniem,
  • podczas zajmowania miejsc przed wydarzeniem i opuszczania obiektu po wydarzeniu zapewniona będzie maksymalna dostępna liczba wejść/wyjść; w niektórych sytuacjach przepływ publiczności podczas wyjścia może być kontrolowany przez obsługę obiektu,
  • liczba osób na terenie obiektu zostanie dostosowana do aktualnych na dzień imprezy wytycznych.

W celu zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa widzów, a także artystów i pracowników obsługi, wstęp na wydarzenie wiąże się z koniecznością pomiaru temperatury ciała. Obsługa wydarzenia może odmówić wejścia na teren wydarzenia osobie, która nie podda się pomiarowi lub jej temperatura ciała będzie wynosić 38°C lub więcej.

W przypadku wydarzeń zaplanowanych na wrzesień 2021 i później, stosujemy system sprzedaży biletów dostosowany do aktualnych przepisów prawnych. Oznacza to, że część biletów może być dostępna tylko dla osób, które zadeklarują fakt zaszczepienia na COVID-19 w chwili wydarzenia. Deklaracji dokonuje się w chwili zakupu biletu i może ona podlegać weryfikacji podczas kontroli biletów. Miejsca na wydarzenia począwszy od września 2021 nie podlegają zmianom (chyba, że zostanie wprowadzone nowe prawo, które wymusi konieczność takich zmian).

Deklaracja zaszczepienia występuje w postaci oznaczenia odpowiedniej opcji w systemie biletowym podczas zakupu. Zawiera ona również definicję osoby zaszczepionej w rozumieniu przepisów.

Informujemy, że powyższe informacje są zgodne ze stanem prawnym na dzień 13.07.2021. Będą one modyfikowane wraz z wprowadzaniem nowych wytycznych. Aktualna wersja tych informacji będzie dostępna zawsze na niniejszej stronie.