System biletowy

Uwaga – wszystkie wydarzenia odbywają się z zastosowaniem środków, zapewniających właściwy poziom bezpieczeństwa imprezy. Więcej informacji tutaj.

Uprzejmie informujemy, że większość wydarzeń, ze względu na uwarunkowania organizacyjne, sprzedawana jest z wykorzystaniem pełnego schematu sali. W przypadku utrzymywania ograniczeń prawnych wynikających z epidemii, dotyczących pojemności sali w dniu danego wydarzenia, może ono zostać podzielone na dwa wystawienia, odbywające się tego samego dnia. W takim wypadku widzowie zostaną z wyprzedzeniem poinformowani o zastosowanej procedurze, za pomocą dostępnych środków komunikacji – poprzez komunikaty na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz wiadomości bezpośrednie.