System biletowy

Wszystkie wydarzenia odbywają się z zastosowaniem środków, zapewniających właściwy poziom bezpieczeństwa imprezy. Więcej informacji tutaj.

Uprzejmie informujemy, że wydarzenia, ze względu na aktualne ograniczenia prawne, mogą być dostępne w sprzedaży na dwa sposoby:

w pełnym schemacie sali – wówczas, w przypadku utrzymania ograniczeń na dzień koncertu, wydarzenie może zostać podzielone. W takim przypadku informujemy Widzów o reorganizacji wydarzenia (m.in. poprzez komunikaty na stronie internetowej oraz kontakt indywidualny) i istnieje możliwość wskazania Widzowi innego miejsca, niż określone na bilecie. W takim przypadku staramy się, by nowo wyznaczone miejsca nie były gorsze od tych, które zakupił Widz,

w schemacie sali z wyłączonym co drugim miejscem; w takim przypadku miejsca są gwarantowane. Jednocześnie informujemy, że w przypadku zakupu miejsc na takie wydarzenie, co drugie miejsce pozostaje wolne – w przypadku zakupu kilku miejsc obok siebie (co drugie miejsce, z odstępami) nie ma ryzyka zajęcia pustych miejsc przez innych widzów.