System biletowy

Wszystkie wydarzenia organizowane są zgodnie z ograniczeniami prawnymi – przy 50% pojemności widowni. Bilety na wydarzenia odbywające się do lipca 2021 włącznie w niektórych przypadkach mogą wymagać korekty miejsca na widowni ze względów techniczno-organizacyjnych. W takim przypadku staramy się zapewniać możliwość zajęcia miejsc nie gorszych, niż widniejące na bilecie. W przypadku wydarzeń odbywających się od września 2021, w związku ze zmianą sposobu przydzielania miejsc, zapewniamy pełną zgodność miejsc na sali z miejscami na zakupionych biletach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Więcej informacji tutaj.