Podsumowanie realizacji

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie na koncert we Włocławku.