Koncert Sławka Uniatowskiego w Chełmie przeniesiony!

Szanowni Widzowie,

Informujemy, że podjęliśmy decyzję o zmianie terminu koncertu Sławka Uniatowskiego w Chełmie – z 28.02.2021 na 17.04.2021. Godzina wydarzenia pozostaje bez zmian (19:00).

Zmiana jest podyktowana niepewną sytuacją prawną dotyczącą możliwości organizacji wydarzeń artystycznych po dwutygodniowym okresie przejściowym przewidzianym przepisami (od 12 do 25 lutego), co groziło odwołaniem wydarzenia w ostatniej chwili. W najbliższych dniach spodziewamy się dalszych, szczegółowych aktów prawnych dotyczących tego zagadnienia – zdecydowaliśmy jednak, że wydarzenia zaplanowane do końca lutego zostaną przeniesione.

Dodatkowo informujemy, że zdecydowaliśmy o uruchomieniu drugiego wydarzenia tego samego dnia (17.04.2021) o godz. 16:30. Sprzedaż wydarzenia zostanie uruchomiona w najbliższym czasie.

Uwaga – wszystkie zakupione bilety zachowują ważność na godzinę 19:00 bez konieczności wymiany na nowe. Istnieje także możliwość wymiany biletu i uczestnictwa w wydarzeniu o 16:30. W przypadku chęci zmiany godziny uczestnictwa w wydarzeniu na wcześniejszą, prosimy o kontakt drogą mailową: piotr@scenakonesera.pl lub telefoniczną pod numerem 578 547 667.Wszyscy widzowie, którzy zakupili bilety drogą elektroniczną, otrzymają informację o zmianach również drogą e-mailową.

W zgodzie z przepisami, istnieje możliwość dokonania zwrotu biletów na przełożone wydarzenia. Informujemy, że w związku z panującą sytuacją czas oczekiwania na zwrot należności za zakupione i zwrócone bilety wynosi do 180 dni (podstawa prawna: art. 15zp. punkt 1 ustawy z dn. 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). W przypadku chęci zwrotu biletów należy skontaktować się z punktem, w którym zakupiono bilet.Dodatkowych informacji udzielamy drogą mailową: bilety@scenakonesera.pl oraz telefoniczną: 58 742 22 42.

Przypominamy, że wszystkie wydarzenia odbywają się z zachowaniem wytycznych sanitarnych: https://scenakonesera.pl/wytyczne-bezpieczenstwa-dotyczace-nadchodzacych-imprez/